Releases

Osterweg (2014 - Crivia Records)


1. Vaŭkavoj

2. Chiodaŭ Płač

3. Pamiž Dźvinoj dy Dniaprom

4. Duša ŭ Abšarach Viečnaści

5. Himn majoj ziamli

6. Skoki Śmierci

7. Kupa

8. Pachodam nasustrač Soncu

9. Podych Kryŭi

10. Tvajich Vaŭkoŭ My Kličam (Osterweg/Pragnavit)

Osterweg © 2014. All Rights Reserved.